Categorie archief: Geldzaken

Bewust zijn van geldzaken. Wat wil en kun je met je geld en wat is voor jou belangrijk.

Bewust omgaan met je geld en hoe wij dat doen

Gezien in huize Zwier de (medische) bijdragen/kosten behoorlijk stegen en er minder binnenkomt, moest er bij ons ook bewust(er) worden omgegaan met onze uitgaven. Zal vast bij veel meer mensen het geval zijn.

Om inspiratie te krijgen ging ik al in 2014 op zoek op internet en belandde bij allerlei blogs over besparen dan wel consuminderen.

Ik was in de 1e instantie nog best verbaasd hoeveel mensen hier mee bezig zijn en hun systemen/manier van met geld omgaan uitleggen op het internet.

Ik zag ook hoe mensen met een relatief laag inkomen, het goed redden.

Je moet dan wel natuurlijk behoorlijk wat discipline hebben. Wel lijkt het duidelijk dat je om met weinig, goed rond te komen, niet veel pech moet hebben.

Ook uit de blogs die ik las blijkt weer dat mensen zeer verschillend van aard zijn. Sommige mensen voelen zich prima bij een leven wat in mijn ogen nogal voortkabbelt. En waar het credo is, waarom koffie op een terras als het thuis veel goedkoper kan. Of vakantie is ook prima in eigen achtertuin. Tevreden zijn met wat je hebt is echter ook een groot goed, wat ik ook wel bewonder.

Voor mij zijn zaken als kunnen reizen en nieuwe dingen ontdekken zeer belangrijk. Het zou in mijn geval een stuk handiger en zeker goedkoper zijn als ik geboren was als ‘huismus’. Maar helaas, als kind ging ik al altijd mee met mijn vader naar het tankstation in de hoop dat daar iets te beleven viel. Reizen blijft mijn en en zeker ook onze grote ‘liefde’. Daarom besparen we liever op allerlei vaste lasten en de dagelijkse boodschappen/uitgaven. Bewust met iets omgaan vind ik sowieso belangrijk.

Wij begonnen dus in 2014 met alle inkomsten en uitgaven een nauwkeurig op te schrijven. Dat hadden we wel eerder gedaan, maar nu echt op de cent.

In blogland kwam ik ontelbare systemen tegen om je inkomsten en uitgaven bij te houden cq te ‘verdelen’.

Een bepaald systeem wat wij ook hanteren is dat geld wat binnenkomt altijd een bestemming moet hebben waarvan sparen ook een bestemming is. Dus niet sparen van wat overblijft, maar vooraf al een bedrag voor sparen reserveren. Elke cent die binnenkomt heeft dus een bestemming.

Dit systeem werkt voor ons erg goed. Wij werken met allerlei potjes en over die potjes worden onze inkomsten verdeeld. Met wat in een bepaald potje zit, moeten we het in principe die maand kunnen redden.

Als er in een potje aan het eind van de maand geld over is, dan schuiven wij dit door naar de volgende maand. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de potjes af te romen en het geld wat je niet uit gaf, die maand extra te sparen of een andere bestemming geven. Echter dit gaat makkelijker met het potje ‘boodschappen’ dan met het potje verzorging gezien je niet elke maand naar de kapper gaat en dus is dit potje meer gebaseerd op een ‘jaarbedrag’.

Om een idee te geven hoe wij dit aanpakken voeg ik als voorbeeld 2 excel bestanden toe.

In het 1e excel bestand staan de inkomsten en de bestemmingen van deze inkomsten en in het 2e bestand zit u alle een overzicht van alle uitgaven in rubrieken.

In deze excel bestanden maak ik gebruik van voorbeeld bedragen. Dus het zijn niet onze inkomsten en uitgaven, maar willekeurig gekozen bedragen.

Overzicht 1

klik – Excelinkomstenuitgaven 

In dit overzicht ziet u alle inkomsten en de bestemming van die inkomsten.

Ik heb enkel de inkomsten per maand meegenomen en geen zaken als bijvoorbeeld vakantiegeld.

De inkomsten hebben allemaal een bestemming verdeeld in 5 hoofdrubrieken die een kleur hebben:

 • De rode rubriek beslaat alle uitgaven die men schaart onder de vaste lasten en die per maand betaald worden
 • De lichtblauwe rubriek bestaat uit diverse spaarpotjes
 • De kobaltblauwe rubriek is het boodschappenbudget
 • De groene rubriek zijn alle andere resterende maanduitgaven
 • De gele rubriek zijn de reserveringen voor lasten die je niet per maand maar per kwartaal of jaar betaald

Deze rubrieken worden in het 2e excel bestand verder uitgewerkt en hier worden ook de totaalstanden in bijgehouden.

Overzicht 2

klik – ExcelbestandRubrieken Blad1

(blad bestaat uit 2 delen- scroll naar beneden om het totale overzicht van overige uitgaven te zien)

De vaste lasten (rode rubriek) gaan veelal automatisch van de rekening af en worden per maand betaald. Deze rubriek is verder niet meer in dit overzicht meegenomen.

 • De (licht) blauwe rubriek zijn de 3 spaarpotten:

1e potje als buffer voor grote onverwachte zaken en wordt in principe enkele in noodgevallen aangebroken. Bv voor een nieuwe wasmachine.

Het 2e potje is een spaarpot voor te verwachtten (auto)reparaties of kleinere (semi)noodzakelijke aankopen.

De 3e spaarpot is om leuke dingen te doen of te kopen. Zoals een uitje of vakantie. Hier kun je evt ook een (deel) van je vakantiegeld in stoppen. Je zou je vakantiegeld kunnen verdelen over alle 3 spaarpotten.

Zoals je verderop zult zien zit ook in het maandbudget overige uitgaven de post leuke dingen/uitjes, dit is bedoeld voor een terrasje of bioscoop.

Het spaarpotje is meer voor de duurdere en grotere zaken als weekend weg, vakantie of evt iets nieuws wat je graag wil hebben. Zaken waar je eerst veelal voor moet sparen.

 • Vervolgens de rubriek boodschappen.

Dit is het potje waar al het eten en drinken en schoonmaakartikelen uit worden betaald.

 • De rubriek reserveringen

is een optelsom van alle lasten die je per jaar betaald maar niet maandelijks. Deel het jaarbedrag door 12 en je hebt de reservering per maand. In het 1e jaar dat je dit zo doet, kom je veelal niet uit. Immers als je in februari iets moet betalen wat meer dan 2 x je maand bedrag kost is je potje al meer dan leeg. Wij konden dit ondervangen door eenmalig wat spaargeld in dit potje te stoppen en vervolgens elke maand het maandbedrag toe te voegen. Nu zit er altijd voldoende in om de vaste lasten per jaar te kunnen bekostigen.

 • De rubriek overige uitgaven per maand bestaat uit diverse potjes:

Voorbeelden van potjes zijn:

 • kleding
 • cadeautjes
 • verzorging
 • huis/ kantoor en tuin
 • brandstof
 • leuke dingen/uitjes
 • diversen

De meeste rubrieken zijn duidelijk. Uit het potje huis, kantoor en tuin worden alle zaken omtrent huis ( bijvoorbeeld nieuw serviesgoed) maar ook kantoorartikelen zoals inkt voor de printer gekocht.

Het potje leuke dingen/uitjes is bedoeld voor alle leuke dingen die je graag wil doen, of dit nu het kopen van een boek of tijdschrift is of naar de bioscoop gaan.

Het potje diversen wordt gebruikt voor zaken die niet in ander potje passen. Als je ‘genoeg’ potjes aanmaakt is het potje diversen eigenlijk niet meer nodig. Maar in de praktijk blijken er altijd wel zaken te zijn, waarvan je niet zo snel weet waar je ermee heen moet.

Per maand houd je in dit excel bestand dus bij welk geld naar welk potje gaat. Koop je iets, bv een nieuwe broek dan trek je die kosten van het potje kleding af. De groene balken zijn de tussenstanden. Elke maand komt het maandbedrag er weer bij.

Natuurlijk kun je zelf beslissen hoe je je rubrieken en potjes indeelt en hoeveel geld je denkt per maand voor een bepaald potje nodig te hebben.

Je komt er op een gegeven moment vanzelf achter of je in een potje te weinig of teveel geld stopt en kun je dit aanpassen. Het is een flexibel systeem, waarbij je jezelf natuurlijk niet voor de gek moet houden. Als je wilt besparen zal je soms een potje vrij laag moeten houden om bij elke uitgave jezelf ook af te vragen of je je het geld echt moet uitgeven en of er goedkopere alternatieven zijn. Wij wilden een nieuw ladekastje maar zijn uiteindelijk toch op marktplaats terecht gekomen. Het betreffende potje was namelijk al akelig leeg. Als ik niet met potjes zou werken, zou ik makkelijker iets nieuws kopen omdat al ons geld dan op een stapel ligt en zo ‘meer’ lijkt.

Het systeem is niet zo geschikt als je zo weinig inkomen hebt dat je het einde van de maand nauwelijks haalt. Immers dan ga je teveel schuiven. Eerlijk is eerlijk hoe meer inkomen, hoe makkelijker het is om zuinig aan te doen.

Maar juist bij weinig inkomen is het wel heel belangrijk al je inkomsten en uitgaven te weten en bij te houden. En sparen kan ook met 5 of 10 euro per maand.

Houden jullie je inkomsten en uitgaven bij? En welk systeem hanteer je?

Mocht je de excelbestanden willen hebben om zelf verder uit te werken, dan kan ik je ze toesturen. Wil je dat ik de excel bestanden voor je aanpas en rubrieken aanmaak, neem dan ook even contact op.

Andere vragen, stel ze gerust.

Hoeveel kost gehandicapt zijn in 2015….

Vaak realiseer je bepaalde dingen pas achteraf. Dit heb ik de laatste tijd vooral met de regelingen die bestonden voor mensen met een handicap tot zo ca 2008/2009. Nu pas- nadat ongeveer alle tegemoetkomingen zijn afgeschaft en de eigen bijdragen de pan uitrijzen,  realiseer ik mij hoe ‘goed’ wij het hadden voor 2009.

Wat zijn de verschillen tussen de jaren voor 2009 en het huidige stelsel?

Tot en met 2008/2009 waren er veel zaken aftrekbaar inzake de specifieke zorgkosten belastingen. De eigen bijdragen die je betaalde inzake je PGB* of  ZIN* zorg en overige eigen bijdragen en risico’s waren bijvoorbeeld aftrekbaar.  Extra verbruik elektriciteit was aftrekbaar. Vakantiekosten en vervoerskosten boven de ‘norm’ waren aftrekbaar mits je je aan de regels hield. Logisch. En daarnaast waren hulpmiddelen aftrekbaar mits het niet een algemeen gebruiksartikel betrof. Een douchekraan met thermostaat bijvoorbeeld was eerst aftrekbaar, later een twijfelgeval en uiteindelijk geen ‘hulpmiddel’ meer. In ons geval betekende dit dat we veel ziektekosten konden aftrekken en daarop ook een deel van onze kosten (rond de 35-40%) terugkregen.

Toen vond ik dat we erg veel kosten hadden in vergelijking met gezonde mensen omdat we uiteindelijk toch maar een deel van onze kosten terug kregen. Nu ruim 6 jaar later zeg ik: Het was een paradijs!

Na 2009 werden een aantal maatregelen genomen om de verminderde aftrek ziektekosten via de belastingdienst te verzachten. De WTCG werd geïntroduceerd en compenseerde mensen naar inkomen en aandoening. Deze wet keek niet naar de meerkosten. Ook werd het mantelzorgcompliment ingevoerd. In 2014 was dit 200 euro op jaarbasis.

*PGB- Persoonsgebonden budget/* ZIN – Zorg in Natura

De veranderingen van de laatste jaren met als dieptepunt 2015.

Nu in 2015, zijn we op alle fronten op een dieptepunt beland. De WTCG en het mantelzorg compliment die zijn in het geheel afgeschaft. Specifieke zorgkosten zijn nauwelijks nog aftrekbaar bij de belastingen. De eigen bijdragen waren ook al   jaren niet meer aftrekbaar, echter er werd wel een korting op de eigen bijdrage gegeven van 33%. Die korting is ook afgeschaft. Het stelsel van eigen bijdragen is ook weer omgegooid en met een beetje pech, waaronder wij schijnbaar vallen betalen wij nu ca 60% meer als voor 2015.

Gemeenten worden verantwoordelijk om kwetsbare groepen tegemoet te komen. Almere heeft ons bericht dat wij per jaar 20 euro als tegemoetkoming krijgen. Hoera!

Wat betalen wij?

Onze kosten en eigen bijdragen die te maken hebben met mijn ziekte bedragen rond de 900 euro per maand. Dus ja, hoe blij bij je met 20 euro op jaarbasis moet zijn, daar ben ik nog niet helemaal uit. 😉

Begrijp mij goed, ik ben ontzettend blij dat wij in de positie zitten dat we die 900 euro überhaupt kunnen opbrengen. Maar we kunnen ook ons geld maar een keer uitgeven en dus hebben we veel tijd gestoken in onze uitgaven budgetteren en schrappen van een aantal kostenposten. Het feit dat we goedkoop wonen, geen kinderen hebben en in verleden een erfenis hebben gehad, is wat je noemt een geluk bij een ongeluk.

Ons koophuis staat echter wel onder water. Sander bouwt geen pensioen op en hij heeft nergens recht qua sociale zekerheid en is dus ook niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In deze tijd is het absoluut handig om wat pensioen op te bouwen, een buffer te kweken of ons huis uit het water halen. Echter er moet wel erg veel geld naar een stapeling van eigen bijdragen, medicijnen en verzorgingen artikelen die niet vergoed worden. Ik vind het prima om mee te betalen en betalen naar inkomen is ook prima, maar je kunt flink de klos zijn met een beetje pech. En dat vind ik onterecht.

De eigen bijdragen zijn gewoon te hoog en houden geen rekening met overige zaken in het leven. Je bent de klos als je toevallig wat duurder woont en/of nog studerende kinderen hebt, dan raak je al snel in de problemen.

Te weinig aandacht in de media.

Ik vind dat er te weinig aandacht in de media is voor de consequenties van de stapeling van kosten en verhogingen van eigen bijdragen.

Ik schrijf dit in principe dan ook niet voor voor die mensen die ook een handicap hebben en zelf de afgelopen jaren te maken hebben gehad met alle bezuinigingen en stapelingen van kosten. Zij hebben het al aan den lijve ondervonden of zullen het in 2015 nog (meer) ondervinden.

Ik schrijf dit juist voor die mensen die geen idee hebben hoe duur een forse levenslange handicap kan zijn. En gezien de opmerkingen die ik soms krijg of wat er in de media te lezen is, blijkt dat het beeld nogal- we zullen zeggen- ‘positief’ is.

Iemand verkoopt een scootmobiel via Facebook- reacties; ‘die kun je ook krijgen hoor.’ PGB- ‘daar word je rijk van.’ Iemand met elektrische rolstoel die geen/onvoldoende vervoer heeft- ‘Een bus kun je gewoon aanvragen bij de gemeenten’. De aanpassingen aan onze camper- ‘dat krijg je zeker wel vergoed, toch?’ En eigen risico dat kennen mensen nog wel, maar dat er nog meer eigen bijdragen zijn is meestal onbekend.

Wat mij ook verbaasd is de media aandacht als er een bezuiniging is van enkele tientjes die de gehele of groot deel van de bevolking treft en de stilte als het gaat om een kleine groep – ook als het om hele hoge bijdragen gaat.

Terug naar meer regelen via de belastingen?

Ik wil die regelingen van voor 2009 wel terug. Groot deel via de belastingen regelen. Wij maakten veel kosten, kochten zelf regelmatig benodigde hulpmiddelen omdat wij daar met ons inkomen wel voor konden sparen, maar kregen ook tenminste een deel terug. Dat was tenminste nog een stukje eigen regie.

Wat is jullie mening?

Wat vinden jullie- hoeveel procent van je inkomen zou aan eigen bijdragen kunnen worden besteed- wat is reëel? En moeten die eigen bijdrage niet worden gelijk getrokken voor ieder die gebruik maakt van zorg. Of dit nu zorg/hulpmiddelen of behandelingen in ziekenhuis zijn?

Ik ben ook specifiek benieuwd hoe mensen zonder handicap hier tegenaan kijken? Wist je voor je deze blog las- hoeveel mensen kwijt (kunnen) zijn aan een handicap en dat dit zo is toegenomen de laatste jaren? En dat er bovenop het eigen risico waarover al zoveel te doen is, nog andere eigen bijdragen bestaan?

Meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe regels ivm aftrek specifieke zorgkosten zover dit nog mogelijk is:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/gezondheid/aftrek_zorgkosten/

Heb je ook te maken met een eigen bijdrage en wil je berekenen hoeveel dit wordt, kijk dan op de site van het CAK.

Let op: voor diverse groepen gelden andere regels.

https://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-13-1-wijzigingen-2015

NB In dit stukje zijn een aantal zaken beknopt en misschien niet volledig weergegeven of beschreven gezien het onmogelijk is in een blog het gehele stelsel van eigen bijdragen en tegemoetkoming voor alle groepen tot in detail te noemen. Heb je vragen dan hoor ik het graag.

Bewust inkopen en bezuinigen met hamsters

IMG_0229

Afgelopen zaterdag was er in Kassa weer een supermarkt test. Er worden diverse producten gekocht bij een aantal supermarkten waaronder: LIDL, Aldi, C1000 en AH. Er wordt  vergeleken wie de goedkoopste is als je bij alle supermarkten een kar met dezelfde producten koopt. Ditmaal kwam AH als één na duurste uit de test. C1000 was de duurste. Ik ben het niet eens met de uitslag van deze test omdat ze van alle supermarkten het huismerk nemen. Maar de artikelen van bijvoorbeeld ALDI zijn vaak goedkoper als het huismerk van AH. Echter AH heeft nog een lijn, de basic lijn. En die lijn bevat meer dan 400 producten, genoeg om niet te verhongeren 😉 Ik zou graag zien dat het programma Kassa met die basic artikelen een vergelijk zou maken. Ik maak veel gebruik van de website van AH. Ook als je nooit je boodschappen door AH laat bezorgen of gebruik maakt van de afhaal mogelijkheid kan het aantrekkelijk zijn om je aan te melden bij de AH website. Dan vul je je virtuele boodschappenkar met producten zodat je vast weet wat de boodschappen gaan kosten. Je kunt ook de zoekfunctie  gebruiken om het goedkoopste artikel in een bepaalde categorie te zoeken. Je kunt ook op je gemak vergelijken of de aanbiedingen zoals  2e gratis wel zo voordelig is. Zo zag ik vorige week direct na intypen van pindakaas in het zoekvak, dat voor ons de aanbieding van 2e gratis ‘pot Calvé light’ de moeite waard is. Ook de pakjes van de enige echte chocomelk zijn ingeslagen. Bij de actie 2e gratis, kwamen 12 pakjes uit op 2,29 euro. Iets meer dan 19 cent per pakje. Dit heb ik afgezet tegen de goedkoopste pakjes van AH. Dit is het merk Inex die 1,59 euro per 6 pakjes chocomelk kosten en dus 12 pakjes voor 3,18 euro. Ruim 26 cent per pakje. Ik denk dat er echt wel goedkopere pakjes te verkrijgen zijn, echter omdat ik chocomelk niet vaak drink, vind ik ‘lekker’ ook belangrijk. Dus is het een afweging van prijs en kwaliteit. Deze week heb ik wat schoonmaakartikelen laten inslaan zoals flessen toiletreiniger van AH 1,39 2e gratis. Hierbij let ik dan weer niet zo op ‘lekker’. Ik zou in de winkel dit niet zo snel allemaal kunnen berekenen. Juist voor mensen met een handicap kan dit heel erg handig zijn, want dan ben je nog beperkter om in de winkel dit soort dingen uit te zoeken. Op vrijdagochtend staan de nieuwe bonusaanbiedingen die vanaf maandag gelden op de website. Als we in het weekend boodschappen willen doen kijk ik snel even of er niet iets is wat net vanaf maandag in de aanbieding is. Op de website van AH kun je ook alle producten zien met het predicaat ‘basic’ en de bijhorende prijs. Type hiervoor eenvoudig het woord basic in de zoekfunctie op de website van AH. Dan komen er maar liefst 400 producten tevoorschijn. Zo kun je thuis vanuit je luie stoel al goed vergelijken of je een duurder product wilt nemen of de basic variant ook voldoet. Of dat je toch om wilt fietsen naar een ‘goedkopere’ supermarkt. Helaas kun je op de AH website niet meer op goedkoopste product per categorie selecteren. Om je karretje te kunnen vullen en de prijzen zichtbaar te maken moet je wel steeds een trucje uithalen. Je moet namelijk wel een afhaal of een bezorg moment kiezen want dan worden de prijzen en de totale uitgaven pas zichtbaar. Je kunt echter onbeperkt kiezen voor afhalen of bezorgen zonder verder door te gaan naar een definitieve bestelling. Zodra ik mijn lijstje compleet heb en Sander wel naar de winkel gaat, print ik de lijst. Zo kan ik bewust thuis al kiezen en weet ik vrij precies wat we zullen gaan uitgeven. Wel is het zo dat soms een product niet in onze AH winkel verkrijgbaar is omdat de webwinkel een groot assortiment heeft. Wij kopen dan ook het meeste bij de AH. Ongeveer 1x per 3 á 4 weken laten we de boodschappen wel thuis bezorgen. Ik kijk dan als 1e naar de aanbieding om gratis te laten bezorgen. Meestal moet je dan ergens 3 producten van kopen en is de bezorging gratis. Als het gratis bezorgen toevallig bij een duur product zit dat we niet direct nodig hebben, kiezen we voor een goedkoop bezorgmoment. In december werd er bijvoorbeeld gratis bezorgd bij 3 flessen vrij dure wijn. Sander’s hart ging al sneller kloppen, maar helaas. Dat werd het niet. Een nadeel van bezorgen is dat je wel aan 70 euro moet komen. Dat zijn behoorlijk veel boodschappen. Als ik laat bezorgen dan kies ik voornamelijk vlees, diepvriesgroente/ conserven en een kratje bier. Ik vul het zo nodig aan met zaken die je bij ETOS kunt kopen want dat telt ook mee. We werken met een boodschappenbudget en als de basis boodschappen betaald zijn, kunnen we de rest besteden aan wat luxe/lekkere producten of eens een lekker recept te maken. Door op deze manier bewust boodschappen te doen ben ik overtuigd dat wij goedkoop uit zijn bij de AH. Ook omdat we bijna nooit grote hoeveelheden nodig hebben. Iets waar we nogal eens tegen aan lopen als we incidenteel wel naar de LIDL of ALDI gaan. En eigenlijk vind ik het supermarktje thuis spelen ook best erg leuk. Op Jumbo kun je nu ook bestellen en daarmee dus ook een virtueel winkelmandje vullen. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Kan ik nog meer vergelijken 😉 Let jij op de prijzen en hoe doe je dit?